youc projekts

YOUC projekts “Jaunatnes līdzdalības veicināšana vietējās kopienās”

Rokasgrāmata un rīku kopums

Rokasgrāmata un rīku kopums izstrādāti ar mērķi veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un pilsoniskumu vietējā līmenī

Tiešsaistes (Online) bezmaksas programma (kursi)

Tiešsaistes mācību programma jauniešiem, lai apgūtu pilsoniskās prasmes un ar neformālās metodes palīdzību iemācītos īstenot pārmaiņu projektus vietējās kopienās

Kas ir YOUC projekts? 

YOUC projekts ir paredzēts jaunajiem aktivīstiem, jaunatnes darbiniekiem vai jaunatnes jomas speciālistiem, skolotājiem un organizācijām, kuri strādā ar riskam pakļautiem jauniešiem, lai palidzēt mazināt sociālo atstumtību un veicināt riskam pakļauto jauniešu iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta pamatā ir rokasgrāmata, apmācību programma un rīku kopums, kas veicinātu jauniešu līdzdalību vietējā līmenī

 Bezmaksas mācību programma (kursi)

Atklājiet metodiku un rīku kopumu, kas veicina grūtībās nonākušu jauniešu līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu vietējā līmenī, kurus izstrādāja, iztestēja un atbalsta jauno aktīvistu un brīvprātīgo grupas, kā arī pedagogi no asociācijām katrā partnervalstī.

Youc Project europe

Rokasgrāmata Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana vietējā līmenī

Uzziniet, kā apmācīt un vadīt riska grupas jauniešus, kas iesaistīti vietējo pārmaiņu projektos

Youc project free courses youth

MĀCĪBU PROGRAMMA JAUNIEŠIEM, KAS IESAISTĪTI PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROJEKTOS

Uzziniet, kā iesaistīt un attīstīt jauniešus savā projektā

Vai esat gatavi apgūt mūsu bezmaksas kursus?