Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Šis pedagoģiskais mācību materiāls ir paredzēts jaunatnes aktivīstiem vai jaunatnes jomas speciālistiem, skolotājiem un organizācijām, kuri strādā ar riskam pakļautiem jauniešiem, lai palidzēt mazināt sociālo atstumtību un veicināt riskam pakļauto jauniešu iekļaušanos sabiedrībā.

Veiciet visas viktorīnas un kursa beigās iegūstiet personalizētu sertifikātu!

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/17 Steps