Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mācību programma jauniešiem, kas iesaistīti pilsoniskās līdzdalības projektos tika izstrādātā, lai palīdzētu jaunatnes darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, jauniešu līderiem utt.), kuri strādā ar riska grupas jauniešiem, mazināt sociālo atstumtību un veicinātu iekļaušanu sabiedrībā.

Veiciet visas viktorīnas un kursa beigās iegūstiet personalizētu sertifikātu!