Mūsu partneri

 

Mūsu sasniegumi ir iespējami, pateicoties 4 organizāciju partnerībai. Kopā esam izstrādājuši mācību materiālus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietējās kopienās.

Petra Patrimonia - YOUC
magenta
Logo partenaire
viva femina

Skrollē

C
Drapeau France - Youc

PETRA PATRIMONIA, Francija

Petra Patrimonia ir kopstrādes organizācija, kas izveidota, lai veicinātu un palīdzētu uzņēmējdarbības attīstībai, ļaujot uzņēmējiem pārbaudīt un attīstīt savu darbību drošā, jaunuzņēmumiem piemērotā vidē (CAPE līgums). Tādējādi pēdējie var piedāvāt un izrakstīt rēķinus par produktiem un pakalpojumiem, izmantojot Petra Patrimonia un tās tīkla apdrošināšanas un atbalsta (grāmatvedības, administratīvās, juridiskās utt.) priekšrocības.

Darbība tiek veidota 3 virzienos:

PATRIMONIA-INGENIA kas saistīts ar strukturālajiem darbiem, būvētā mantojuma renovēšanu un inženiertehniskajām darbībām (projektēšanas biroji, projektu vadība, arhitektu biroji, palīdzība īpašniekam utt.)

FOLIA kas saistīts ar ainavu veidošanu, ekoloģisko tīrīšanu, dārzkopību tirgū, arborkopību, lauksaimniecības produktu pārstrādi, mežsaimniecības darbiem, dizaina birojiem utt.

MARITIMA kas saistīts ar makšķerēšanu, jahtu, jūras kultūru, dizaina biroju, izpratni / izglītību / apmācību, tīrīšanu utt.

 

   

  Petra Patrimonia Logo - YOUC
  Mgenta Consultoria - YOUC
  Espagne Drapeau - Youc

  MAGENTA CONSULTORIA, Spānija

  Magenta Consultoría ir izglītības un Eiropas projektu konsultāciju uzņēmums, kas izveidots 2003. gadā un specializējas dzimumu līdztiesības un sociālās attīstības veicināšanā reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
  Mūsu mērķa grupu pārstāv visas paaudzes. Mēs strādājam skolās, jaunatnes, profesionālās izglītības, augstākās un pieaugušo izglītības jomā ne tikai tieši ar izglītojamajiem, bet arī ar profesionāļiem.

  Mūsu programmas galvenokārt ir vērstas uz šādām kompetences jomām: dzimumu līdztiesība un vardarbības novēršana, riska grupu cilvēku sociālā integrācija, sociālo spēju projekti, piekļuve darba tirgum un uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī aktīva pilsonība.

  Mēs katru dienu ieguldām pūles, lai izveidotu vienlīdzīgu un taisnīgu sabiedrību, kurā visiem ir vienādas iespējas, un mēs balstamies uz izglītību kā uz pareizu instrumentu, ar kuras palīzībi ir efektivāk panākt sociālekonomiskās pārmaiņas. Katru gadu mēs strādājam ar aptuveni 500 izglītojamiem / lietotājiem un sadarbojamies ar 50 NVO un 56 pilsētas padomēm mūsu Astūrijas reģionā.

  Starptautiskā līmenī mēs uzņemam aptuveni 300 Eiropas mācību mobilitātes, pateicoties sadarbībai ar mūsu partnerorganizāciju tīklu visā Eiropā, kuru pārstav vairāk nekā 200 iestādes.

  SOCIAL INNOVATION CENTER (SIC), Latvija

  Sociālās inovācijas centrs (SIC) ir nevalstiskā organizācija, kurās:

  Mērķis
  Sociālās inovācijas centrs identificē sabiedrībai aktuālās sociālās problēmas un izaicinājumus, lai rastu tām “svaigus’’ risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu.

  Mūsuprāt, sociālā inovācija ir labākais risinājums, kas piedāvā efektīvu, ilgtspējīgu un pozitīvu sociālu izmaiņu vai sociālās problēmas risinājumu.

  Kompetence

  Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības un pilsoniskas sabiedrības veicināšana, līdzdalība politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.  Aktīvas pilsoniskas līdzdalība sekmēšana – indivīda iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē;

  Sociāla riska grupu un citu grupu interešu pārstāvēšana un tiesību aizsardzība, prasmju sekmēšana, integrēšanas process;

  Veicināt zināšanas un izpratni par sociālās inovācijas un sociālās uzņēmējdarbības un radošuma nozīmi;

  Veicināt radošo industriju attīstību, starpnozaru sadarbību, kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un apzināšanu Latvijā;

  Veicināt reģionālās attīstību un pašvaldību kapacitātes celšanu;

  Veicināt sabiedrības veselības stiprināšanu, zaļo domāšanu, veselīgu dzīvessveidu.

  Mūsu vadošie eksperti specializējas sekojošās jomās: inovācijas, sabiedrības izaicinājumi, jaunieši, sociāli atstumtās sabiedrības grupas, sociālā uzņēmējdarbība.

  Visi projekti ir tieši vai netieši saistīti ar sociālo inovāciju, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un jaunu iemaņu gūšanu.

  SOCIALAS INOVACIJAS CENTRS - YOUC

  VIVA FEMINA, Polija

  Fonds Viva Femina ir sieviešu fonds, kas atrodas Priekškarpatu reģionā Polijā. Mūsu galvenais mērķis ir darboties sieviešu, invalīdu, migrantu un jauniešu labā.
  Mēs īstenojam labu praksi dzimumu līdztiesības jautājumos un veicinām sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iespējas visās dzīves jomās, kā arī labās prakses ieviešanu izglītībā un uzņēmējdarbības attīstībā.

  Fonda darbība ir vērsta uz apmācības un konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, semināru un konferenču organizēšanu nelabvēlīgā situācijā esošām grupām Priekškarpatu reģionā.

  Mūsu aktivitātes ir adresētas jauniešiem NEET situācijā (jauniešiem bez darba), cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, sievietēm, kuras ilgstoši nav bijušas darba, bijušajiem ieslodzītajiem un cilvēkiem no lauku apvidiem.

  Fonds pārņem no ES un ievieš labo praksi un darba tirgus instrumentus Polijā, kā arī sadarbojas ar valsts iestādēm Polijā, sieviešu organizācijām, profesionālām organizācijām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un biedrībām.

  Vai esat gatavi apgūt mūsu bezmaksas kursus?

  Sazinieties ar mums vai izveidojiet savu kontu