PROJEKT YOUC

Youc : Promowanie Uczestnictwa Młodzieży w Lokalnych Społecznościach

Metodologia i Narzędzia

Metodologia promowania aktywności obywatelskiej młodzieży na poziomie lokalnym

Darmowy Program Online

Dowiedz się, jak szkolić i pokierować młodzieżą z grup ryzyka zaangażowaną w lokalne projekty zmian

Co to jest YOUC?

Projekt Youc jest skierowany do młodych aktywistów, osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli i organizacji, które chcą promować umacnianie, inicjatywy i uczestnictwo obywatelskie młodych ludzi zagrożonych marginalizacją.

Projekt opiera się na metodologii i zestawie narzędzi do promowania uczestnictwa i aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, wspieranej przez młodych aktywistów i wolontariuszy, a także edukatorów ze stowarzyszeń w każdym kraju partnerskim.

ROZPOCZNIJ DARMOWE KURSY

Projekt opiera się na metodologii i zestawie narzędzi do promowania uczestnictwa i aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, wspieranej przez młodych aktywistów i wolontariuszy, a także edukatorów ze stowarzyszeń w każdym kraju partnerskim.

Youc Project europe

Metodologia promowania aktywności obywatelskiej młodzieży na poziomie lokalnym

Dowiedz się, jak szkolić i pokierować młodzieżą z grup ryzyka zaangażowaną w lokalne projekty zmian

Youc project free courses youth

Zestaw narzędzi do rozwijania Twojego projektu

Dowiedz się, jak wdrażać i angażować młodych ludzi w swój projekt

Zacznij bezpłatne kursy