Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program szkoleniowy jest adresowany do młodzieży zaangażowanej w projekty obywatelskie

2020

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

To opracowanie jest jednym z rezultatów projektu Erasmus+ YOUC. Numer projektu: 2018-3-FR02-KA205-015134

Ten projekt został złożowy we Francji,  skrót YOUC oznacza:

Promowanie Uczestnictwa Młodzieży w Społecznościach Lokalnych

Następujące osoby i zespoły miały wkład w opracowanie programu szkoleniowego:

  • Marina Desir, Marina Berhault i Matthieu Guary, Francja; 
  • Dr. Renata Pomarańska, Joanna Wapińska i Magdalena Malinowska, Polska; 
  • Sara Peón Vázquez, Manager projektów Europejskich, Hiszpania; 
  • Marina Sklara, Łotwa.

Poniższe plany lekcji z materiałem pedagogicznym zostały opracowane w okresie 2018-2020.