Projekt

O PROJEKCIE

Projekt Youc jest skierowany do młodych aktywistów, osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli i organizacji, które chcą promować umacnianie, inicjatywy i uczestnictwo obywatelskie młodych ludzi zagrożonych marginalizacją.

Projekt opiera się na metodologii i zestawie narzędzi do promowania uczestnictwa i aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, wspieranej przez młodych aktywistów i wolontariuszy, a także edukatorów ze stowarzyszeń w każdym kraju partnerskim.

Cały projekt jest podzielony na 3 rezultaty pracy intelektualnej, 4 działania edukacyjne i wydarzenia rozpowszechniające oraz działania przekrojowe (zarządzanie, rozpowszechnianie, zapewnianie jakości).

 

Cele

Projekt Youc wspiera budowanie potencjału liderów młodzieżowych i wychowawców, zapewniając im skuteczną metodologię i narzędzia umożliwiające dotarcie do zmarginalizowanej młodzieży i zaangażowanie ich w lokalne uczestnictwo obywatelskie. Z tego samego powodu projekt koncentruje się na horyzontalnym zarządzaniu rozwojem zawodowym osób pracujących z młodzieżą.

Youc ma na celu:
• Promowanie aktywności NEET
• Poprawa poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich w zakresie kluczowych kompetencji europejskich
• Promowanie udziału młodych ludzi w społeczeństwie obywatelskim
• Promowanie włączenia i solidarności

REZULTATY PROJEKTU

Przewodnik do promowania obywatelskiego uczestnictwa młodzieży na poziomie lokalnym: ten przewodnik ma różne cele, przede wszystkim angażowanie młodzieży zagrożonej i utrzymywanie jej zaangażowania, a następnie diagnozowanie potrzeb lokalnych społeczności, a także zrozumienie i współpraca z nią lokalny kontekst instytucjonalny.

Bezpośredni program szkoleniowy dla MŁODYCH LUDZI zaangażowanych w projekty na rzecz uczestnictwa w życiu obywatelskim: program skierowany jest do młodzieży zagrożonej i zawiera plany lekcji oraz powiązane materiały, z których działacze i nauczyciele młodzieżowi mogą skorzystać, aby szkolić i prowadzić młodzież zagrożoną w lokalnych projektach zmian.

• Internetowy program szkoleniowy dla działań i wyspecjalizowanych nauczycieli w zakresie korzystania z metodologii i narzędzi opracowanych w ramach projektu: Jest skierowany do działaczy młodzieżowych i wyspecjalizowanych nauczycieli, którzy chcą angażować młodzież w projekty dotyczące uczestnictwa obywatelskiego, w celu szkolenia większej liczby aktywistów młodzieżowych i wychowawcy.

Youc Project
Youc Project

 Czy jesteś gotowy/wa by zacząć nasze darmowe kursy?